ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
02 เม.ย. 63 นักเรียน ม.3/ม.6 รับ ปพ.1
01 เม.ย. 63 นักเรียน อ.3 รับสมุดพก /ป.6 รับ ปพ.1
25 มี.ค. 63 ถึง 30 เม.ย. 63 รับสมัครนักเรียนใหม่
23 มี.ค. 63 ส่งเกรด ศาสนา+สามัญ ม.3
21 มี.ค. 63 ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
 
20 มี.ค. 63 ประกาศผลสอบ ม.3
-ติดต่อขอสอบแก้ตัว 0/ร ม.3 ตกค้าง รอบที่ 3
16 มี.ค. 63 ถึง 20 มี.ค. 63 สอบปลายภาคศาสนา+สามัญเฉพาะ ม.1-ม.5
13 มี.ค. 63 จัดเก็บสถานที่ /จัดห้องสอบ /เคลียร์พื้นที่ภายในหอพัก
12 มี.ค. 63 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
-นักเรียนชั้น ม.6 ลงชื่อกลับบ้านในวันปัจฉิม
11 มี.ค. 63 ฝึกซ้อมใหญ่รวม อ.3/ป.6/ม.3 และ ม.6
09 มี.ค. 63 ถึง 10 มี.ค. 63 ม.3-ม.6 -ฝึกซ้อมรับเกียรติบัตร
-ประกาสผลสอบ ม.6
-ม.1-ม.5 เตรียมสถานที่ จัดซุ้ม
-ส่งผลการสอบ ม.6 ให้ทะเบียน
09 มี.ค. 63 ถึง 11 มี.ค. 63 *เก็บตก สอบภาคปฏิบัติ ศาสนา+สามัญ ม.1-ม.5
-สอบแก้ตัว 0/ร ม.3 และ ม.6 ที่ตกค้างค้าง รอบ 2
03 มี.ค. 63 ส่งข้อสอบศาสนา+สามัญ ฉบับสมบูรณ์ ม.1-ม.5
03 มี.ค. 63 ถึง 06 มี.ค. 63 สอบปลายภาค ศาสนา+สามัญ เฉพาะ นักเรียนชั้น ม.6
02 มี.ค. 63 ถึง 06 มี.ค. 63 ม.1-ม.5 สอบภาคปฏิบัติ
-สอบภาคปฏิบัติรายวิชาศาสนา และสามัญ
-ม.3 ติดต่อขอสอบแก้ตัว 0/ร ที่ตกค้าง ครั้งที่ 1
29 ก.พ. 63 ถึง 01 มี.ค. 63 นักเรียนชั้น ม.6 สอบ O-Net
28 ก.พ. 63 ปิดกลับบ้านรอบเดือน
25 ก.พ. 63 ส่งข้อสอบศาสนา+สามัญ ฉบับสมบูรณ์ เฉพาะ ม.6
24 ก.พ. 63 ถึง 27 ก.พ. 63 สอบภาคปฏิบัติ ศาสนา+สามัญ เฉพาะ นักเรียนชั้น ม.6