ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
24 ก.ค. 60 ถึง 26 ก.ค. 60 สอบกลางภาค 2560
สอบเก้บคะแนนกลางภาค ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนอิสลามศาสตร์ มูลนิธิ แต่งกายชุดนักเรียน ฝ่ายวิชาการ
28 ก.ค. 60 ถึง 30 ก.ค. 60 ปิดกลับบ้านรอบเดือน
ปิดกลับบ้านรอบเดือนครั้งที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 ตรงกับวันศุกร์ที่ 28 - 30 กรกฎาคม 2560
01 ส.ค. 60 ถึง 03 ส.ค. 60 กีฬาสีภายในระดับประถมศึกษา
16 ส.ค. 60 ถึง 17 ส.ค. 60 สัปดาห์วิทยาศาสตร์
20 ส.ค. 60 สัมมนาครูสอนมักตับภาคใต้