สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราสัญลักษณ์
อักษรย่อ:  “อ.ล.ศ”
ธงประจำโรงเรียน: ผืนธงสีเขียว แถบสีขาว ตรงกลางมีสัญลักษณ์(โลโก้)ของโรงเรียน
ดอกไม้ประจำโรงเรียน: ดอกขี้เหล็ก