รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนอิสลามศาสตร์ มูลนิธิ
115/1 ม.7   ตำบลคลองเฉลิม  อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง 93180
เบอร์โทรศัพท์ 074-603705-6
Email : Islamsart@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :