ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬามวลปล้ำการแข่งขันกีฬามวยปล้ำชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬามวลปล้ำ
การแข่งขันกีฬามวยปล้ำชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย.ประจำปี 2560 ณ.จังหวัด สงขลา .

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
1.นายอัษฎาวุธ หวันยะกุบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
1.เด็กชายนาวิน ใจเที่ยง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2.นายฟูร์กอน การี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
3.เด็กชายธนภัทร ริเหร่า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
4.นายธนกฤต ใจสมุทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
1.นายยศวัตร กิจจารักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
2.นายเอกสิทธิ์ บิลสมัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
3.นายกมล อุดมลักษณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
4.นายหมาดอามีน หมาดดาเร๊ะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
5.เด็กชายกิตติศักดิ์ คลองรั้ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
6.เด็กชายรักริยา พลนุ้ย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
7.เด็กชายอะบาน สะแหละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
8.เด็กชายภัทรภณ หลีเหม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2560,14:54   อ่าน 697 ครั้ง